Stampa questa pagina

IF 24

Efrem Maria da Kcynia. Vita e opere d’arte, a cura di Daniel Kowalewski - Yohannes Teklemariam Bache (Iconographia franciscana, 24), Roma 2020, 24 cm, 272 p. (€ 35,00) ISBN 978-88-99702-21-2 

 

IF23bQuesto libro, scritto in italiano e polacco, è stato realizzato per commemorare il 50° anniversario della morte di un cappuccino, padre Efrem Klawitter (1894-1970), pittore, scultore, illustratore e vetratista. Le sue opere sono sparse in ben cinque nazioni europee: la Polonia, suo paese natale, Belgio, Francia, Italia e Spagna. La straordinaria capacità artistica del pittore cappuccino e il suo particolare stile colpì papa Pio XI, il re Leopoldo III dei Belgi, il cardinale Desiderato Giuseppe Mercier e il cardinale Augusto Hlond. Con la ricostruzione storica basata su fonti archivistiche e oltre 300 illustrazioni a colori, questa pubblicazione offre una visione integrale e profonda della vita e della produzione artistica di questo eminente seguace di san Francesco d’Assisi.

Niniejsza książka, napisana w języku włoskim i polskim, powstała dla upamiętnienia 50. rocznicy śmierci kapucyna, Ojca Efrema Klawittera (1894-1970), malarza, rzeźbiarza, ilustratora i witrażysty. Jego prace są rozproszone w pięciu krajach Europy: w rodzinnej Polsce, Belgii, Francji, Włoszech i Hiszpanii. Nadzwyczajne zdolności artystyczne kapucyńskiego malarza i jego niepowtarzalny styl urzekł papieża Piusa XI, króla Belgów Leopolda III, kardynała Dezyderego Józefa Merciera i kardynała Augusta Hlonda. Dzięki rekonstrukcji historycznej opartej na źródłach archiwalnych i ponad 300 kolorowych ilustracjach, publikacja oferuje całościową i głęboką wizję życia i twórczości artystycznej tego wybitnego naśladowcy św. Franciszka z Asyżu.

 

 

 

< altri libri